Download PDF

 

 

Flugtvejsskilte

(herunder redningsskilte [tilflugt], skilte vedrAžrende mAždested i tilfAŠlde af brand og A„bningsmekanismen ved nAždudgange)

 

Skilte vedrAžrende placering af ildslukningsmateriel

 

Identifikationsskilte til brandslukkere

 

PA„budsskilte

(herunder skilte vedrAžrende brandpA„bud)

 

Advarselsskilte

(herunder indentifikationssskilte vedrAžrende brAŠndbare, kemiske, AŠtsende radioaktive og giftige stoffer samt hAžjspAŠnding og tyve forskellige eksplosionsfarer)

 

Skilte vedrAžrende fAžrstehjAŠlp og personligt beskyttelsessudstyrInternationella språket för brandsäkerhetskyltning.

JALITEs åtagande när det gäller självlysande fototeknologi och dess roll inom brandsäkerhet är välkänt. Vi är en av de stiftande medlemmarna i Föreningen för självlysande fotosäkerhetsprodukter (Photoluminescent Safety Products Association -P.S.P.A.), en förening som har utvecklat ett klassificeringssystem som gör det möjligt att gradera självlysande fotomaterial enligt prestation och kvalité. Det har nu blivit en internationellt känd metod för produktspecifikation som används av fackmän.


Moderna krav på riskbedömning inom den offentliga och kommersiella sektorn, tillsammans med en stark medvetenhet om att brandsäkerhet bör ha samma standard internationellt, betyder att kraven på en effektiv kommunikationslösning är nu större än någonsin. I samband med ett större antal resande är det också viktigt att denna lösning uppfyller flyktkraven och är lätt att förstå oberoende av geografiskt läge.


I nästan två decennier har JALITE varit aktivt engagerad i att höja profilen på effektiva flyktsystem inom ett internationellt forum. Genom att inneha nyckelpositioner i olika Internationella Standard Organisationers (ISO) kommitteer, har de hjälpt till med att utforma några av de viktigaste standarden för brandsäkerhet. Dessa standard grundar sig numera på vetenskaplig forskning i grafiska symboler, användandet av kompletterande text och färg samt på människors beteende vid brandstudier.


Med hjälp av vetenskaplig data som bygger på undersökningar utförda av JALITE och andra fackmän, är vi mer än någonsin övertygade om att självlysande fototeknologi erbjuder en av de bästa lösningar för effektiv kommunikation när det gäller medel för flykt undan brand. Självlysande skyltar syns vid alla tider på dygnet; de behöver ingen kraftkälla och erbjuder effektiv belysning i lägen av total strömavbrott. De behöver ej underhållas och är därmed en av de mest kostnadseffektiva lösningar som motsvarar internationella brandföreskrifter och uppfyller moderna riskbedömningskrav.
  2005 © JALITE PLC - UK
  T +44 (0) 1268 242300   F +44 (0) 1268 274148   e-mail: sales@jalite.com