Download PDF

 

 

HA¤tA¤poistumisteistA¤ tiedottavat kilvet

(esim. turvallisesta tilasta tja sovitusta kokoontumispaikasta tiedottavat kilvet sekA¤ hA¤tA¤uloskA¤ytA¤ytA¤vA¤n oven mekanismin ohjekilvet)

 

Palontorjuntakaluston sijaintia osoittavat kilvetKansainvälinen paloturvallisuusmerkkikieli

JALITE on tunnettu sitoumuksestaan jälkivalaisevaan teknologiaan ja sen paloturvallisuudelliseen rooliin. Me perustimme Photoluminescent Safety Products Association (P.S.P.A.) (jälkivalaisevat turvallisuustuotteet) järjestön, joka on kehittänyt luokittelujärjestelmän, joka mahdollistaa jälkivalaisevien materiaalien luokittelun suorituskyvyn ja laadun mukaisesti. Tästä on tullut kansainvälisesti tunnettu menetelmä paloammattilaisten tuote-erittelyssä.


Nykypäivän riskinarviointiprosessin vaatimukset julkisella ja kaupallisella sektorilla, yhdistettynä voimakkaaseen tietoisuuteen siitä, että paloturvallisuuden pitäisi olla kansainvälisesti samalla tasolla, tarkoittaa sitä, että tehokkaan tiedonvälitysratkaisun kysyntä on nyt suurempi kuin koskaan ennen. Laajempialaisen julkisen matkustamisen vuoksi on lisäksi tärkeää, että tämä ratkaisu vastaa pelastusvaatimuksia, ja että sitä ymmärretään maantieteellisesta sijainnista riippumatta.


JALITE on ollut aktiivisesti mukana nostamassa tehokkaiden pelastusjärjestelmien profiilia kansainvälisellä tasolla lähes kahden vuosikymmenen ajan. JALITE:lla on tärkeä asema monien kansainvälisten standardijärjestöjen (ISO) komiteoissa ja se on ollut mukana tärkeimpien paloturvallisuus-standardien luomisessa. Nämä standardit perustuvat nykyisin graafisten symboolien tieteelliseen tutkimukseen, lisätekstin ja -värin käyttöön sekä inhimilliseen käytökseen palotutkimuksissa.


Perustuen JALITE:n ja muiden paloammattilaisten tutkimusten tieteellisiin tuloksiin, me olemme vakuuttuneita, nyt enemmän kuin koskaan, että jälkivalaiseva teknologia tarjoaa yhden parhaista ratkaisuista tehokkaaseen tiedonvälitykseen pelastuskeinoihin liittyen. Jälkivalaisevat merkit näkyvat kaikkina olennaisina aikoina; ne eivät vaadi voimanlähdetta ja tarjoavat tehokasta valaistusta täydellisessä voimakatkostilanteessa. Ne eivät vaadi ylläpitoa ja ovat siten yksi parhaista hinta-laatu -ratkaisuista, ja ne vastaavat kansainvälisiä palosäännoksiä sekä nykypäivän riskinarviointivaatimuksia.  2005 © JALITE PLC - UK
  T +44 (0) 1268 242300   F +44 (0) 1268 274148   e-mail: sales@jalite.com