Download PDF

 

 

Vluchtroutetekens

(deze omvatten tevens Veilig Gebied [Schuilplaats] tekens, Verzamelpunttekens en Nooduitgangsmechanismetekens)

   

 

 
 

Brandblusapparatuuriden-tificatietekens

   

 

 
 

Locatie Brandbestrijdings-apparatuurtekens

   

 

 
 

Gebodstekens

(deze omvatten tevens 'Wat te doen bij brand' instructietekens)

   

 

 
 

Veiligheidstekens

   

 

 
 

Eerste Hulp voor Personeel & Persoonlijke BeschermingsuitrustingtekensDe Internationale Taal voor Brandveiligheidsaanwijzingen

De betrokkenheid van JALITE bij de fotoluminescente technologie en de rol die JALITE speelt binnen brandveiligheid is vermaard. Wij zijn een van de stichtende leden van de Fotoluminescente Veiligheidsproducten Associatie (P.S.P.A.), een associatie die een classificatiesysteem heeft ontwikkeld dat fotoluminescent materiaal classificeert op basis van performance en kwaliteit. Dit is nu gegroeid tot een internationaal bekende productspecificatiemethode die gebruikt wordt door professionals in de brandpreventiesector.


De hedendaagse eisen van het risicoafwegingsproces binnen de openbare en commerciële sector, gecombineerd met een acuut besef dat brandveiligheid een gelijke standaard moet hebben op internationaal niveau, zorgt ervoor dat de vraag naar een effectieve communicatieoplossing nu groter is dan ooit. Het is tevens van belang dat, met een toename van het reizigersverkeer, deze oplossing tegemoetkomt aan de vereisten van ontsnappingsmiddelen en gemakkelijk begrepen wordt, ongeacht de geografische locatie.


JALITE heeft zich, via een internationaal forum, gedurende bijna twee decennia actief betrokken bij het beter bekendmaken van effectieve ontsnappingsmiddelsystemen. Zij hebben meegeholpen aan het formuleren van sommige van de meest belangrijke brandveiligheidsstandaarden door het bekleden van sleutelposities in diverse Internationale Normeringsorganisatie (ISO) commissies. Deze normen zijn nu gebaseerd op wetenschappelijk research met betrekking tot grafische symbolen, het gebruik van aanvullende tekst en kleuren en onderzoek naar menselijk gedrag in brandgevallen.


Wij zijn nu meer dan ooit overtuigd van het feit dat fotoluminescente technologie een van de beste oplossingen biedt voor effectieve communicatie met betrekking tot beschikbare ontsnappingsmiddelen en wij baseren dit op wetenschappelijke data van research ondernomen door JALITE en andere professionals in de brandpreventiesector.


Fotoluminescente tekens kunnen worden gezien op alle essentiële tijdstippen; zij hebben geen krachtbron nodig en bieden effectieve lichtreflectie in een situatie waarin geen stroom beschikbaar is. Ze hebben geen onderhoud nodig en vormen daarom een van de meest kosteffectieve oplossingen, en voldoen daarbij aan internationale brandveiligheids- reguleringen en hedendaagse risicoafwegingsvereisten.  2005 © JALITE PLC - UK
  T +44 (0) 1268 242300   F +44 (0) 1268 274148   e-mail: sales@jalite.com