Download PDF

 

 

Skilt fA¶r nA¶dytrymning

(inkluderer ogsA¡ silk for merking av trygt omrA¡de, mA¸tepunkt, og opplysningsskilt for mekanisk nA¸dutgang/branndA¸r)

 

Skilt for merking av brannslokkingsapparater

 

Skilt for merking av brannutstyr

 

Obligatoriske sikkerhetsskilt

(inkuderer ogsA¡ skilt for merking av fluktruter, brann- og redningsutstyr)

 

Helse- og sikkerhetsskilt

(inkluderer ogsA¡ skilt for merking av brannfarlige, kjemiske, etsende,radioaktive, giftife og eksplosive stoffer, samt hA¸yspenning livsfare)

 

FA¸rsthjelpsskilt og skilt for merking av beskyttelsesutstyrDet internasjonale språket for brannsikkerhetsskilting


JALITE avtalen om bruk av selvlysende teknologi og rollen den spiller innen brannsikring høyt anerkjent. Vi er en av de grunnleggende medlemmene i P.S.P.A, Photoluminescent Safety Products Association, en forening som har utviklet et klassifiseringssystem slik at selvlysende materialer kan graderes ut i fra ytelse og kvalitet. Dette er nå en internasjonalt kjent metode for produktspesifisering som benyttes av profesjonelle brannsikringsfolk.

Kravene som stilles i moderne tid til risikovurderingsprosessen innen den offentlige og den kommersielle sektor kombinert med at man er høyst klar over at brannsikkerhet burde holde samme standard internasjonalt, betyr at etterspørselen etter et effektivt kommunikasjonssystem er større enn noen gang før. Det er også viktig med et publikum som reiser i mye større grad enn før at denne løsningen oppfyller kravene til muligheter for rømning, og er lett å forstå uansett hvor i verden den brukes.

JALITE har i nærmere tyve år vært aktivt involvert i å heve profilen internasjonalt til systemer for effektiv rømningsvei. Ved sine sentrale posisjoner i en rekke International Standards Organisation (ISO) komiteer har de bidratt til å utvikle noen av de viktigste standardene for brannsikkerhet. Disse standardene er nå basert på vitenskapelige studier av grafiske symboler, bruken av tekst og farge i tillegg og menneskelig oppførsel ved brann.

På bakgrunn av vitenskapelige data JALITE har innhentet og undersøkelser gjort av andre profesjonelle innen brannsikring, er vi nå mer overbevist enn noen gang om at selvlysende teknologi tilbyr en av de beste løsningene for effektiv kommunikasjon når det gjelder rømningsvei. Selvlysende skilt er synlige til enhver tid; de trenger ikke strøm og gir effektiv opplysning ved strømkutt. De er vedlikeholdsfrie og er derfor en av de mest kostnadseffektive løsningene, og de oppfyller kravene til internasjonale brannforskrifter og moderne tids risikovurderinger.  2005 © JALITE PLC - UK
  T +44 (0) 1268 242300   F +44 (0) 1268 274148   e-mail: sales@jalite.com